AAU logo

New Employability-project at International Business Centre

At International business centre we have just launched an employability-project with the point of helping foreign students at the master’s degrees in International Business and International Marketing with finding jobs in the Northern part of Jutland. The challenge of getting a job applies to both Danish and foreign students, but the foreign students often find it more challenging, often because both language and network can be two important factors in landing the first job. Therefore, the employability-project has its focus on learning the foreign students the Danish language and in that way preparing them for a job in a Danish company. The project was carried into effect before study-start in the last two weeks of August and the training program consisted 40 lessons, where the point was partly to learn the students approximately 500 Danish words and partly to prepare the students for an oral examination, where the students should be able to engage in a conversation in Danish.the full newspaper announcement (Text in Danish)

 

Tidligere start på studiet med undervisning i dansk gør de udenlandske studerende endnu mere parate til det danske jobmarked.

På AAU international Business Centre ved Institut for Økonomi og Ledelse er der iværksat et Employability-projekt, der skal hjælpe de unge udenlandske studerende på International Business og International Marketing med at finde job i Nordjylland. Jobudfordringen gælder for både de danske og udenlandske studerende, men de udenlandske studerende har lidt større udfordringer end de danske, da både sprog og netværk er to meget vægtige faktorer for at få et job.

- Mange jobs kan klares på engelsk, men det sociale samt det kollegiale foregår på dansk, og det må vi respektere og forholde os til. Derfor inviterede vi vores nye hold af udenlandske studerende på de to studeretninger på Summer School i Dansk de to sidste uger af august – altså to uger inden studiestart. Det tog 14 af vores nye studerende imod. Egentlig har universitet en samarbejdsaftale med Sprogcenter Aalborg, men for at blive optaget der kræves det bl.a., at man har et CPR-nummer. Der kan godt gå langt tid, inden vores studerende får et CPR-nummer, og det betyder, at de er langt inde i deres to-årige studium – inden de kan komme i gang med danskundervisningen. Mange føler, det er hårdt at starte et sprogforløb op sideløbende med et heldagsstudie – derfor startede vi op lidt før studiestart – udtaler Keld Christensen, Senior Rådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse.

Undervisningsforløbet bestod af 40 lektioner – fire lektioner hver dag – og de studerende forventedes desuden at lave hjemmearbejde i ca. fire timer hver dag. Målet for undervisningen var dels, at de studerende skulle lære ca. 500 danske ord, og dels skulle de ved den mundtlige eksamen være i stand til at indgå i en samtale på dansk, der varede i en time.

Undervisningen blev varetaget af Susanne Annikki Kristensen, der er lektor i lingvistik på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Hun brugte mange forskellige undervisningsmetoder på kurset. De studerende skulle bl.a. synge danske sange, lave talekor, lege og spille, læse og skrive tekster, lave skriftlige grammatiske øvelser og især lave udtale- og samtaleøvelser.

Undervisningen blev varetaget af Susanne Annikki Kristensen, der er lektor i lingvistik på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet. Hun brugte mange forskellige undervisningsmetoder på kurset.

De studerende skulle bl.a. synge danske sange, lave talekor, lege og spille, læse og skrive tekster, lave skriftlige grammatiske øvelser og især lave udtale- og samtaleøvelser.

 


 

Der blev afholdt fødselsdag med boller og kagemand

- Det er ingen kunst at få de studerende til at skrive korrekt dansk, men mundtligheden er langt sværere, fordi der er så stor forskel mellem skrift og lyd i dansk, og fordi mange af de danske sproglyde er fremmedartede for de udenlandske studerende. Det kræver også en hel del at give de studerende mod til at tale dansk. I begyndelsen vil de meget hellere skrive, fordi de så har tid til at formulere sig korrekt på fremmedsproget. Derfor var det helt afgørende, at der på holdet var en god og tryg atmosfære, så det ikke var pinligt for de studerende at lave fejl.

Forudsætningen for at lære dansk er, at man befinder sig i et dansktalende miljø. Vi gjorde derfor meget for, at de studerende skulle tale dansk med så mange forskellige danskere som muligt. I forløbets anden uge måtte de studerende kun tale dansk under frokosten, og flere af instituttets dansktalende ansatte deltog ved frokosterne, for at de studerende kunne høre så mange forskellige slags dansk som muligt. Der var også tilknyttet en hjælpelærer, som et par gange i forløbet stod for at lave øvelser og lege med de studerende, sådan at de havde mulighed for at øve sig i det teoretiske stof – udtaler Susanne Annikki Kristensen.

Forsøget lykkedes over al forventning. Undervisningens mål blev nået – de studerende fik lært ca. 500 ord, og de var i stand til at tale dansk i en time under den mundtlige eksamen.

 

- For at få eksamenen til at minde mest muligt om en dagligdagssituation, havde vi lagt eksamen på restaurant Kysten Perle – stedet for dansk mad i Aalborg. Tjenerne var instruerede i kun at tale dansk til de studerende, ligesom de studerende skulle lave deres bestilling på dansk.

 

Så spises der dansk bøf, rødspætte, stjerneskud etc.

Der var meget støj i lokalet, og det gjorde det ekstra svært for de studerende at deltage i samtalen – ikke mindst fordi de blev nødt til at tale højt for at blive hørt. Det at tale højt på et (nyt) fremmedsprog, kan være grænseoverskridende, fordi man så udstiller sine egne sproglige fejl og mangler. Men man må sige, at de studerende klarede sig utroligt flot. De endelige karakterer lå på 7, 10 og 12 – siger Susanne Annikki Kristensen.

Ved evalueringen af forløbet blev det klart, at de studerende havde været meget glade for forløbet. Et af de vigtigste formål med kurset var at hjælpe de studerende godt i gang med deres læringsproces, og - mange sagde, at de fik lyst til at lære mere dansk, og at de nu er klar over, at det er meget vigtigt at lære dansk, når man bor her i landet. En af vores studerende skrev, at vedkommende efter kurset kunne forstå overskrifter i aviser og skrive beskeder på dansk – det havde vedkommende slet ikke forventet efter et 2-ugers kursus.Nogle af vores studerende sagde, at de følte sig mere sikre i deres daglige kommunikation efter kun 2 uger med intensiv danskundervisning, end de gjorde på et andet fremmedsprog, de havde brugt 8 år på at lære i deres hjemland – udtaler Keld Christensen
 

- Det allervigtigste lige nu er, at vores studerende meget snart kommer på den kommunale sprogskole. Hvis de ikke holder det tilegnede ved lige, vil meget af det, de har lært, gå i glemmebogen. Vi fortsætter også vores Employability-forløb, og det næste er, at vores studerende får tildelt en mentor i form af en nordjysk erhvervsleder, som igennem de næste to år skal hjælpe dem med at forstå arbejdsmarkedskultur, skabe netværk og meget gerne et job, når de er færdiguddannede.

Vi har brug for højt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland, så hvorfor lade den chance gå fra os, når nu vi ofrer en uddannelse på dem – og de udenlandske studerende er tillige mere fleksible mht. bosætning. En lille forundersøgelse vi udarbejdede i foråret har vist af 70% af sidste års årgang af udenlandske studerende på IBC var interesserede i at tage job uden for Aalborg kommune! Slutter Keld Christensen.

Yderligere uddybning af pressemeddelelsen kan fås ved henvendelse:

Lektor Susanne Annikki Kristensen – tlf. 9940 9044 - mobil 2483 0685

Senior Rådgiver Keld Arenholt Christensen – tlf. 9940 2696 – mobil 2010 5225

                                      International Business Centre · Fibigerstræde 11 · Room 90 · DK- 9220 Aalborg · Phone: +45 99 40 84 32 · ibc-info@business.aau.dk